Maszyny do produkcji betonu i prefabrykatów

Oferta

Węzły betoniarskie

Węzły betoniarskie

Węzły betoniarskie przeznaczone są do produkcji mieszanek betonowych różnych rodzajów, od konsystencji półciekłej do gęstoplastycznej, z kruszyw frakcjonowanych.

Z uwagi na dużą wydajność węzły betoniarskie stosowane są:

 • do produkcji betonu towarowego,
 • do produkcji betonu do prefabrykacji.

 

Dzięki temu, że jesteśmy producentem, konfiguracja węzła dostosowana do indywidualnych potrzeb Klientów.

Oferujemy:

 

Dane techniczne

Pojemność zsypowa mieszarki [l] 750 1125 1500 2250 3000 3750 4500
Pojemność zarobowa mieszarki
(wydajność na cykl) [m3]
0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Max. pojemność załadunkowa [kg] 1200 1800 2400 3600 4800 6000 7200
Mieszarki planetarne
Mieszarki talerzowe
Mieszarki dwuwałowe    
Max. wydajność dla betonu
zagęszczonego * [m3/h]
20 30 40 60 80 100 120
Liczba silosów na cement [szt.] 1 – 6
Pojemność/ładowność silosów
na cement **
38 m3/45T, 48 m3/60T, 68 m3/80T, 78 m3/93T
Średnica przenośnika
ślimakowego [mm]
193 219 219 273 273 323 323
Liczba zbiorników na kruszywo [szt.] 1 – 8
Pojemność pojedynczego
zbiornika na kruszywo [m3]
10, 20, 35

* Max. wydajność liczona przy założeniu powtarzalnego cyklu 1,5 min. (mieszanie + wyładunek).

** Objętość masowa przy gęstości cementu 1,2.

 

Dzięki doświadczeniu w projektowaniu i produkcji oferowane przez nas węzły betoniarskie posiadają szereg nowoczesnych rozwiązań, wśród których na szczególną uwagę zasługują:

 

 • Zastosowanie nowoczesnych mieszarek (talerzowych, planetarnych lub dwuwałowych),   zapewniających wysoką jakość mieszania i dużą wydajność, przeznaczonych do wytwarzania wszystkich rodzajów mieszanek betonowych, w tym mas suchych do produkcji prefabrykatów, jak również do produkcji towarowej mieszanki betonowej.
 • Zastosowanie wymiennych wykładzin dna i ścian mieszarek, wykonanych z materiałów
  o wysokiej twardości i odporności na ścieranie, gwarantujących długą żywotność – ceramika (kalocer); hardox, żeliwo wzmacniane niklem.
 • Mikrofalowy pomiar wilgotności masy betonowej przy użyciu sond HYDRONIX, zintegrowany  z systemem sterowania, zapewniający automatyczną korektę receptury, a co za tym idzie utrzymanie zakładanej konsystencji masy betonowej.
 • Tensometryczne układy ważące o wysokiej precyzji pomiaru, zapewniające  dokładność odważania zgodną  z wymaganiami obowiązujących norm.
 • Możliwość powtórnego wykorzystania składników z recyklingu – węzły współpracujące urządzeniami do recyklingu, co zapewnia zamknięty cykl produkcji, a tym samym ochronę środowiska naturalnego.
 • Zastosowanie wysokosprawnych filtrów do silosówSILOTOP® ZERO o powierzchni filtracji 14 m2 – zapewniających obniżenie emisji pyłów po stronie czystej do poziomu poniżej 1mg/Nm3, dzięki użyciu nowatorskiej tkaniny filtracyjnej ABSOLUTE filter media.
 • Zabezpieczenie silosów cementu na wypadek nagłego wzrostu ciśnienia lub podciśnienia wewnątrz silosu, poprzez zawory upustowe sprężynowe.
 • Systemy wskazań poziomu cementu w silosach oraz systemy kontroli tankowania, stanowiące zabezpieczenie przed przepełnieniem silosów.
 • System sterowania, zbudowany na bazie nowoczesnego sterownika przemysłowego serii FX firmy Mitsubishi, współpracującego z panelem operatorskim, cechujący się pełną kontrolą przebiegu produkcji, graficznym obrazowaniem stanu linii; rozbudowanym systemem raportowania produkcji oraz pełną archiwizacją  danych, miejscowym lub/i sieciowym planowaniem i zarządzaniem produkcją.

 

 Nasze węzły betoniarskie zapewniają:

 • osiągnięcie wysokiej wydajności produkcji, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wysiłku fizycznego obsługi i minimalizacji błędów człowieka
 • spełnienie wymogów procesowych dla danej klasy betonu i  realizacja procesu wytwarzania masy betonowej zgodnie z recepturą
 • optymalne zużycie wody i innych surowców do produkcji, dzięki precyzyjnemu dozowaniu składników i korekcie receptury w oparciu o pomiar wilgotności oraz możliwości powtórnego  wykorzystania surowców
 • całkowita automatyzacja oraz wizualizacja procesu produkcyjnego
 • pełna rejestracja produkcji i wydruk dokumentów transportowych zgodnie z obowiązującymi normami
 • możliwość optymalnego zagospodarowania powierzchni, dzięki konfiguracji linii dostosowanej do warunków miejscowych
 • spełnienie wymaganych prawem warunków bezpieczeństwa pracy dzięki zastosowaniu: linkowych czujników bezpieczeństwa, zabezpieczenia klap serwisowych mieszarki, zabezpieczenia luzowania liny, kontroli zasilania i napędów, zabezpieczenia przed przeciążeniem wag, kontroli stanu wszystkich czujników, osłon stałych –  siatki, balustrady, bariery
 • spełnienie wymogów środowiskowych, dzięki rozwiązaniom ograniczającym negatywny wpływ na środowisko

 

Węzły betoniarskie

Węzły betoniarskie

Węzły betoniarskie przeznaczone są do produkcji mieszanek betonowych różnych rodzajów, od konsystencji półciekłej do gęstoplastycznej, z kruszyw frakcjonowanych.

Z uwagi na dużą wydajność węzły betoniarskie stosowane są:

 • do produkcji betonu towarowego,
 • do produkcji betonu do prefabrykacji.

 

Dzięki temu, że jesteśmy producentem, konfiguracja węzła dostosowana do indywidualnych potrzeb Klientów.

Oferujemy:

 

Dane techniczne

Pojemność zsypowa mieszarki [l] 750 1125 1500 2250 3000 3750 4500
Pojemność zarobowa mieszarki
(wydajność na cykl) [m3]
0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Max. pojemność załadunkowa [kg] 1200 1800 2400 3600 4800 6000 7200
Mieszarki planetarne
Mieszarki talerzowe
Mieszarki dwuwałowe    
Max. wydajność dla betonu
zagęszczonego * [m3/h]
20 30 40 60 80 100 120
Liczba silosów na cement [szt.] 1 – 6
Pojemność/ładowność silosów
na cement **
38 m3/45T, 48 m3/60T, 68 m3/80T, 78 m3/93T
Średnica przenośnika
ślimakowego [mm]
193 219 219 273 273 323 323
Liczba zbiorników na kruszywo [szt.] 1 – 8
Pojemność pojedynczego
zbiornika na kruszywo [m3]
10, 20, 35

* Max. wydajność liczona przy założeniu powtarzalnego cyklu 1,5 min. (mieszanie + wyładunek).

** Objętość masowa przy gęstości cementu 1,2.

 

Dzięki doświadczeniu w projektowaniu i produkcji oferowane przez nas węzły betoniarskie posiadają szereg nowoczesnych rozwiązań, wśród których na szczególną uwagę zasługują:

 

 • Zastosowanie nowoczesnych mieszarek (talerzowych, planetarnych lub dwuwałowych),   zapewniających wysoką jakość mieszania i dużą wydajność, przeznaczonych do wytwarzania wszystkich rodzajów mieszanek betonowych, w tym mas suchych do produkcji prefabrykatów, jak również do produkcji towarowej mieszanki betonowej.
 • Zastosowanie wymiennych wykładzin dna i ścian mieszarek, wykonanych z materiałów
  o wysokiej twardości i odporności na ścieranie, gwarantujących długą żywotność – ceramika (kalocer); hardox, żeliwo wzmacniane niklem.
 • Mikrofalowy pomiar wilgotności masy betonowej przy użyciu sond HYDRONIX, zintegrowany  z systemem sterowania, zapewniający automatyczną korektę receptury, a co za tym idzie utrzymanie zakładanej konsystencji masy betonowej.
 • Tensometryczne układy ważące o wysokiej precyzji pomiaru, zapewniające  dokładność odważania zgodną  z wymaganiami obowiązujących norm.
 • Możliwość powtórnego wykorzystania składników z recyklingu – węzły współpracujące urządzeniami do recyklingu, co zapewnia zamknięty cykl produkcji, a tym samym ochronę środowiska naturalnego.
 • Zastosowanie wysokosprawnych filtrów do silosówSILOTOP® ZERO o powierzchni filtracji 14 m2 – zapewniających obniżenie emisji pyłów po stronie czystej do poziomu poniżej 1mg/Nm3, dzięki użyciu nowatorskiej tkaniny filtracyjnej ABSOLUTE filter media.
 • Zabezpieczenie silosów cementu na wypadek nagłego wzrostu ciśnienia lub podciśnienia wewnątrz silosu, poprzez zawory upustowe sprężynowe.
 • Systemy wskazań poziomu cementu w silosach oraz systemy kontroli tankowania, stanowiące zabezpieczenie przed przepełnieniem silosów.
 • System sterowania, zbudowany na bazie nowoczesnego sterownika przemysłowego serii FX firmy Mitsubishi, współpracującego z panelem operatorskim, cechujący się pełną kontrolą przebiegu produkcji, graficznym obrazowaniem stanu linii; rozbudowanym systemem raportowania produkcji oraz pełną archiwizacją  danych, miejscowym lub/i sieciowym planowaniem i zarządzaniem produkcją.

 

 Nasze węzły betoniarskie zapewniają:

 • osiągnięcie wysokiej wydajności produkcji, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wysiłku fizycznego obsługi i minimalizacji błędów człowieka
 • spełnienie wymogów procesowych dla danej klasy betonu i  realizacja procesu wytwarzania masy betonowej zgodnie z recepturą
 • optymalne zużycie wody i innych surowców do produkcji, dzięki precyzyjnemu dozowaniu składników i korekcie receptury w oparciu o pomiar wilgotności oraz możliwości powtórnego  wykorzystania surowców
 • całkowita automatyzacja oraz wizualizacja procesu produkcyjnego
 • pełna rejestracja produkcji i wydruk dokumentów transportowych zgodnie z obowiązującymi normami
 • możliwość optymalnego zagospodarowania powierzchni, dzięki konfiguracji linii dostosowanej do warunków miejscowych
 • spełnienie wymaganych prawem warunków bezpieczeństwa pracy dzięki zastosowaniu: linkowych czujników bezpieczeństwa, zabezpieczenia klap serwisowych mieszarki, zabezpieczenia luzowania liny, kontroli zasilania i napędów, zabezpieczenia przed przeciążeniem wag, kontroli stanu wszystkich czujników, osłon stałych –  siatki, balustrady, bariery
 • spełnienie wymogów środowiskowych, dzięki rozwiązaniom ograniczającym negatywny wpływ na środowisko