Maszyny do produkcji betonu i prefabrykatów

Oferta

 

System sterowania

Dwumieszarkowy węzeł betoniarski - sterowanie komputeroweDwumieszarkowy węzeł betoniarski - szafy sterownicze

Oferowany system sterowania, opracowany przez naszych automatyków, jest w pełni zgodny z najnowszą normą PN-EN 206-1, obowiązującą producentów betonu. System pozwala na pełną automatyzację procesu produkcji masy betonowej.

W skład systemu sterowniczego wchodzi:

oprogramowanie, pulpit sterowniczy, sterownik programowalny wraz z panelem operacyjnym, szafa prądowa, kable połączeniowe i siłowe, drukarka do wykonywania wydruku raportów, komputer, monitor LCD 19” o wysokiej rozdzielczości, licencja na program wizualizacyjny.

Układ sterowania może pracować w trzech trybach: ręcznym, automatycznym oraz serwisowym.

 

Możliwości systemu:

 • Automatyczne naważenie i dozowanie składników zgodnie z wybraną recepturą (cement, kruszywa, domieszki, barwniki, woda)
 • Zapamiętywanie kilku tysięcy receptur i możliwość ich edycji (receptury obejmują wszystkie nastawy cyklu)
 • Możliwość wyboru ilości masy w zleceniu
 • Możliwość regulacji wszystkich parametrów pracy systemu
 • Korekta receptur na podstawie oceny wilgotności surowców
 • Pomiar wilgotności masy betonowej (jeśli w systemie występuje sonda wilgotności)
 • Prezentacja wartości wskazywanych przez poszczególne urządzenia dozujące
 • Prezentacja aktualnego trybu pracy
 • Reakcja w sytuacjach alarmowych wraz z informacją
 • Rejestracja wykonanej produkcji na dysku komputera i na wydrukach
 • Raportowanie zużycia surowców (dzienne, okresowe)
 • Generowanie zestawień wykonania zleceń, wg odbiorców, operatorów, samochodów, rodzajów mas betonowych, receptur
 • Archiwizacja wykonanych zleceń i ich raportowanie, wykonywanie zestawień poprzez dołączony komputer PC
 • Program zawiera bazę receptur, odbiorców z adresami i adresami placów budowy, pojazdów, kierowców
 • Wizualizacja aktualnego stanu wskazań poszczególnych urządzeń wchodzących w skład węzła (istnieje możliwość wizualizacji wielostanowiskowej – opcja)
 • Wydruk dokumentów transportowych na partie betonu, zgodnie z najnowsza normą PN-EN 206-1
 • Wydruk dokumentów przy pomocy MS Office Word, co pozwala na modyfikację wyglądu, kolejności oraz wpisów stałych przez użytkownika, możliwość wstawienia logo firmy

 

 

System sterowania

Dwumieszarkowy węzeł betoniarski - sterowanie komputeroweDwumieszarkowy węzeł betoniarski - szafy sterownicze

Oferowany system sterowania, opracowany przez naszych automatyków, jest w pełni zgodny z najnowszą normą PN-EN 206-1, obowiązującą producentów betonu. System pozwala na pełną automatyzację procesu produkcji masy betonowej.

W skład systemu sterowniczego wchodzi:

oprogramowanie, pulpit sterowniczy, sterownik programowalny wraz z panelem operacyjnym, szafa prądowa, kable połączeniowe i siłowe, drukarka do wykonywania wydruku raportów, komputer, monitor LCD 19” o wysokiej rozdzielczości, licencja na program wizualizacyjny.

Układ sterowania może pracować w trzech trybach: ręcznym, automatycznym oraz serwisowym.

 

Możliwości systemu:

 • Automatyczne naważenie i dozowanie składników zgodnie z wybraną recepturą (cement, kruszywa, domieszki, barwniki, woda)
 • Zapamiętywanie kilku tysięcy receptur i możliwość ich edycji (receptury obejmują wszystkie nastawy cyklu)
 • Możliwość wyboru ilości masy w zleceniu
 • Możliwość regulacji wszystkich parametrów pracy systemu
 • Korekta receptur na podstawie oceny wilgotności surowców
 • Pomiar wilgotności masy betonowej (jeśli w systemie występuje sonda wilgotności)
 • Prezentacja wartości wskazywanych przez poszczególne urządzenia dozujące
 • Prezentacja aktualnego trybu pracy
 • Reakcja w sytuacjach alarmowych wraz z informacją
 • Rejestracja wykonanej produkcji na dysku komputera i na wydrukach
 • Raportowanie zużycia surowców (dzienne, okresowe)
 • Generowanie zestawień wykonania zleceń, wg odbiorców, operatorów, samochodów, rodzajów mas betonowych, receptur
 • Archiwizacja wykonanych zleceń i ich raportowanie, wykonywanie zestawień poprzez dołączony komputer PC
 • Program zawiera bazę receptur, odbiorców z adresami i adresami placów budowy, pojazdów, kierowców
 • Wizualizacja aktualnego stanu wskazań poszczególnych urządzeń wchodzących w skład węzła (istnieje możliwość wizualizacji wielostanowiskowej – opcja)
 • Wydruk dokumentów transportowych na partie betonu, zgodnie z najnowsza normą PN-EN 206-1
 • Wydruk dokumentów przy pomocy MS Office Word, co pozwala na modyfikację wyglądu, kolejności oraz wpisów stałych przez użytkownika, możliwość wstawienia logo firmy