Maszyny do produkcji betonu i prefabrykatów

Oferta

Zbiorniki kruszyw

ZBIORNIKI KRUSZYWZBIORNIKI KRUSZYW
ZBIORNIKI KRUSZYWZBIORNIKI KRUSZYW TRANSPORT

Oferujemy linie zasypowe kruszyw złożone z dowolnej liczby zbiorników w układzie szeregowym.

W ofercie posiadamy różne wielkości zasobników – od 10 do 35m3.

Zbiorniki wykonane są z blach trudnościeralnych, wzmacniane profilami walcowanymi na gorąco. Konstrukcje śrutowane i zabezpieczone warstwą farb – podkładowych i nawierzchniowych.

 

Zbiorniki kruszyw wyposażone są w:

 • dwie klapy dozujące, regulowane mechanicznie w zależności od rodzaju kruszywa
 • siłowniki pneumatyczne do uruchamiania klap dozujących
 • elektroniczny system kontroli domknięcia klap
 • zespół wibracyjny w zbiorniku przewidzianym na piasek

 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość:

 • instalacji mikrofalowych sond wilgotności Hydro-Probe (Hydronix) do kontroli wilgotności kruszywa w zbiornikach
 • wyposażenia większej liczby zbiorników w układy wibracji
 • wykonania obudowy termicznej zbiorników lub zabudowy górnej
 • przystosowania zbiorników do podłączenia ogrzewania (wykonanie otworów do instalacji ogrzewania)
 • obniżenia zbiorników kruszyw poniżej poziomu zero
 • wykonania taśmociągowego systemu zasypu

 

Układ sterowania umożliwia korektę receptury na podstawie oceny wilgotności kruszyw, w oparciu o odczyt sond zainstalowanych w systemie, lub w przypadku ich braku, uwzględniając ręczne nastawy wprowadzone przez operatora.

 

Taśmociągowy system zasypu zbiorników

Taśmociągowy system zasypu zbiornikówTaśmociągowy system zasypu zbiorników
Taśmociągowy system zasypu zbiornikówTaśmociągowy system zasypu zbiorników

Taśmociągowy system zasypu kruszyw stanowi zespół podajników taśmowych, przeznaczonych do załadunku zbiorników kruszyw, wchodzących w skład węzła betoniarskiego.

W skład zespołu wchodzą zwykle:

 • zbiornik przesypowy wraz z kratą przesiewową oraz pokrywą
 • przenośnik wyciągowy, skośny, zabudowany lub odkryty
 • przenośniki rozdzielające kruszywo pomiędzy zbiorniki kruszyw – przenośniki pośrednie – stałe, przejezdne, rewersyjne – rodzaj przenośników zależny od liczby zbiorników kruszyw, układu zbiorników względem zbiornika przesypowego, itp.
 • podesty obsługowe

 

Waga taśmowa kruszyw

Waga taśmowa kruszywWaga taśmowa kruszyw

Waga taśmowa kruszyw stanowi platformę pomiarową i zapewnia transport kruszywa do kosza zasypowego.

System odważania kruszyw wyposażony jest w tensometryczne układy ważące, zapewniające wysoką precyzję pomiaru (tolerancja dokładności dozowania kruszyw zgodna z normą PN-EN 206-1).

 

Wyposażenie standardowe:

 • elektroniczny system kontroli pracy taśmy
 • elektroniczny system kontroli przeciążenia wagi
 • wyłączniki bezpieczeństwa, pracujące na całej długości taśmy
 • wagi wzorcowane (opcjonalnie: wagi z podstawową dokumentacją do legalizacji)

 

Ponadto system zapewnia:

 • uruchomienie opcji dozowania z przesuwem taśmy (pomocne w przypadku wykonywania receptur, w których wykorzystuje się dużą ilość kruszywa jednego rodzaju)
 • odważanie wielostopniowe, z możliwością uruchomienia korekcji naważeń.

 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość:

 • zastosowania, w nietypowych lokalizacjach, taśmy pośredniej (przesypowej)
 • rewersyjnej pracy taśmy dla opróżniania zbiorników
 • sterowania taśmy poprzez falownik.

 

Kosz zasypowy (skip)

Kosz zasypowy (skip)Kosz zasypowy (skip)

Kosz zasypowy (skip) przeznaczony jest do transportu odważonego kruszywa do mieszarki. Całość obejmuje konstrukcję wsporczą wraz z torowiskiem, po którym porusza się kosz transportowy. Konstrukcja płaszcza misy kosza wykonana jest z blachy trudnościeralnej. Pojemność kosza dostosowana do wielkości mieszarki.

W przypadku węzłów dwumieszarkowych wykonywane są dwa kosze zasypowe lub jeden kosz zasypowy i przepustnica kierunkowa, usytuowana nad mieszarkami, przeznaczona do rozdzielania kruszywa pomiędzy mieszarkami.

Standardowe wyposażenie:

 • system zabezpieczenia na wypadek zerwania liny – podwójna lina
 • układ kontroli naciągu lin
 • niezbędne wyłączniki krańcowe i bezpieczeństwa
 • podwójne czujniki skrajnych pozycji kosza z pełną kontrolą ich działania

Układ zapewnia:

 • elektroniczną kontrolę sprawności czujników z identyfikacją i sygnalizacją uszkodzeń
 • pełną kontrolę zacięcia – alarm w sytuacji jednoczesnego zadziałania różnych czujników
 • automatyczne zamykanie klap wysypowych mieszarki, a w sytuacji braku reakcji klapy – awaryjne zatrzymanie kosza
 • kontrolę parametrów pracy silnika.

 

Na życzenie Klienta:

 • możliwość wykonania obudowy klimatycznej torowiska kosza
 • wykonania wagi kruszyw na koszu zasypowym

 

Zbiorniki kruszyw

ZBIORNIKI KRUSZYWZBIORNIKI KRUSZYW
ZBIORNIKI KRUSZYWZBIORNIKI KRUSZYW TRANSPORT

Oferujemy linie zasypowe kruszyw złożone z dowolnej liczby zbiorników w układzie szeregowym.

W ofercie posiadamy różne wielkości zasobników – od 10 do 35m3.

Zbiorniki wykonane są z blach trudnościeralnych, wzmacniane profilami walcowanymi na gorąco. Konstrukcje śrutowane i zabezpieczone warstwą farb – podkładowych i nawierzchniowych.

 

Zbiorniki kruszyw wyposażone są w:

 • dwie klapy dozujące, regulowane mechanicznie w zależności od rodzaju kruszywa
 • siłowniki pneumatyczne do uruchamiania klap dozujących
 • elektroniczny system kontroli domknięcia klap
 • zespół wibracyjny w zbiorniku przewidzianym na piasek

 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość:

 • instalacji mikrofalowych sond wilgotności Hydro-Probe (Hydronix) do kontroli wilgotności kruszywa w zbiornikach
 • wyposażenia większej liczby zbiorników w układy wibracji
 • wykonania obudowy termicznej zbiorników lub zabudowy górnej
 • przystosowania zbiorników do podłączenia ogrzewania (wykonanie otworów do instalacji ogrzewania)
 • obniżenia zbiorników kruszyw poniżej poziomu zero
 • wykonania taśmociągowego systemu zasypu

 

Układ sterowania umożliwia korektę receptury na podstawie oceny wilgotności kruszyw, w oparciu o odczyt sond zainstalowanych w systemie, lub w przypadku ich braku, uwzględniając ręczne nastawy wprowadzone przez operatora.

 

Taśmociągowy system zasypu zbiorników

Taśmociągowy system zasypu zbiornikówTaśmociągowy system zasypu zbiorników
Taśmociągowy system zasypu zbiornikówTaśmociągowy system zasypu zbiorników

Taśmociągowy system zasypu kruszyw stanowi zespół podajników taśmowych, przeznaczonych do załadunku zbiorników kruszyw, wchodzących w skład węzła betoniarskiego.

W skład zespołu wchodzą zwykle:

 • zbiornik przesypowy wraz z kratą przesiewową oraz pokrywą
 • przenośnik wyciągowy, skośny, zabudowany lub odkryty
 • przenośniki rozdzielające kruszywo pomiędzy zbiorniki kruszyw – przenośniki pośrednie – stałe, przejezdne, rewersyjne – rodzaj przenośników zależny od liczby zbiorników kruszyw, układu zbiorników względem zbiornika przesypowego, itp.
 • podesty obsługowe

 

Waga taśmowa kruszyw

Waga taśmowa kruszywWaga taśmowa kruszyw

Waga taśmowa kruszyw stanowi platformę pomiarową i zapewnia transport kruszywa do kosza zasypowego.

System odważania kruszyw wyposażony jest w tensometryczne układy ważące, zapewniające wysoką precyzję pomiaru (tolerancja dokładności dozowania kruszyw zgodna z normą PN-EN 206-1).

 

Wyposażenie standardowe:

 • elektroniczny system kontroli pracy taśmy
 • elektroniczny system kontroli przeciążenia wagi
 • wyłączniki bezpieczeństwa, pracujące na całej długości taśmy
 • wagi wzorcowane (opcjonalnie: wagi z podstawową dokumentacją do legalizacji)

 

Ponadto system zapewnia:

 • uruchomienie opcji dozowania z przesuwem taśmy (pomocne w przypadku wykonywania receptur, w których wykorzystuje się dużą ilość kruszywa jednego rodzaju)
 • odważanie wielostopniowe, z możliwością uruchomienia korekcji naważeń.

 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość:

 • zastosowania, w nietypowych lokalizacjach, taśmy pośredniej (przesypowej)
 • rewersyjnej pracy taśmy dla opróżniania zbiorników
 • sterowania taśmy poprzez falownik.

 

Kosz zasypowy (skip)

Kosz zasypowy (skip)Kosz zasypowy (skip)

Kosz zasypowy (skip) przeznaczony jest do transportu odważonego kruszywa do mieszarki. Całość obejmuje konstrukcję wsporczą wraz z torowiskiem, po którym porusza się kosz transportowy. Konstrukcja płaszcza misy kosza wykonana jest z blachy trudnościeralnej. Pojemność kosza dostosowana do wielkości mieszarki.

W przypadku węzłów dwumieszarkowych wykonywane są dwa kosze zasypowe lub jeden kosz zasypowy i przepustnica kierunkowa, usytuowana nad mieszarkami, przeznaczona do rozdzielania kruszywa pomiędzy mieszarkami.

Standardowe wyposażenie:

 • system zabezpieczenia na wypadek zerwania liny – podwójna lina
 • układ kontroli naciągu lin
 • niezbędne wyłączniki krańcowe i bezpieczeństwa
 • podwójne czujniki skrajnych pozycji kosza z pełną kontrolą ich działania

Układ zapewnia:

 • elektroniczną kontrolę sprawności czujników z identyfikacją i sygnalizacją uszkodzeń
 • pełną kontrolę zacięcia – alarm w sytuacji jednoczesnego zadziałania różnych czujników
 • automatyczne zamykanie klap wysypowych mieszarki, a w sytuacji braku reakcji klapy – awaryjne zatrzymanie kosza
 • kontrolę parametrów pracy silnika.

 

Na życzenie Klienta:

 • możliwość wykonania obudowy klimatycznej torowiska kosza
 • wykonania wagi kruszyw na koszu zasypowym