Maszyny do produkcji betonu i prefabrykatów

Oferta

Mieszarki

MIESZARKI TALERZOWE

 • prosty proces mieszania
 • krótki czas opróżniania
 • wysoka jednorodność mieszanki betonowej
 • stosowane do produkcji wszystkich rodzajów mieszanek: beton towarowy, budowlany, prefabrykacja, zaprawy, tynki

 

MIESZARKI PLANETARNE

 • planetarny układ mieszający – wyposażony w tzw. gwiazdy mieszające
 • wysoka efektywność mieszania
 • wysoka jednorodność mieszanki przy krótszym czasie mieszania
 • stosowane do wytwarzania wszystkich rodzajów mieszanek betonowych (w tym mieszanek suchych)

 

MIESZARKI DWUWAŁOWE

 • usytuowany poziomo  układ mieszający – wały ułożyskowane w ścianach czołowych mieszarki
 • duża wydajność
 • szybka homogenizacja masy betonowej
 • krótki czas opróżniania
 • stosowane do produkcji betonu monolitycznego, betonu towarowego, budowlanego, ciężkiego, chudego,  zaprawy betonowej

 

Pojemność zasypowa mieszarki [l] 750 1125 1500 2250 3000 3750 4500
Pojemność zarobowa mieszarki
(wydajność na cykl) [m3]
0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Max. pojemność załadunkowa [kg] 1200 1800 2400 3600 4800 6000 7200
Mieszarki planetarne
Mieszarki talerzowe
Mieszarki dwuwałowe    
Max. wydajność dla betonu
zagęszczonego [m3/h] *
20 30 40 60 80 100 120

* Max. wydajność liczona przy założeniu powtarzalnego cyklu 1,5 min. (mieszanie + wyładunek).

 

WYPOSAŻENIE MIESZAREK:

 • łopaty mieszające i zgarniające, wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie
  (np. żeliwo utwardzane niklem, poliuretany)
 • ramiona mieszające i zgarniające z utwardzanej stali
 • wymienne wykładziny dna i ścian wykonane z materiałów o wysokiej twardości i odporności na ścieranie, m.in. Hardox, żeliwne płytki wzmacniane niklem, ceramika
 • hydraulicznie otwierane klapy spustowe
 • awaryjne otwieranie i zamykanie klapy spustowej przy użyciu sterowanej ręcznie pompy
 • pokrywa umożliwiająca szybki i łatwy dostęp do wnętrza mieszarki
 • podesty obsługowe

 

Ponadto mieszalniki wyposażamy w:

 • miejscowy układ sterowania ich pracą w czasie mycia
 • sondy mikrofalowe do pomiaru wilgotności masy betonowej

 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość (opcje):

 • wykonania dodatkowych urządzeń spustowych
 • instalacji urządzenia do pobierania próbek betonu do badań
 • płynnej regulacji prędkości obrotowej mieszarki poprzez zastosowanie falownika
 • pomiaru konsystencji masy na zasadzie poboru mocy

 

Mieszarki

MIESZARKI TALERZOWE

 • prosty proces mieszania
 • krótki czas opróżniania
 • wysoka jednorodność mieszanki betonowej
 • stosowane do produkcji wszystkich rodzajów mieszanek: beton towarowy, budowlany, prefabrykacja, zaprawy, tynki

 

MIESZARKI PLANETARNE

 • planetarny układ mieszający – wyposażony w tzw. gwiazdy mieszające
 • wysoka efektywność mieszania
 • wysoka jednorodność mieszanki przy krótszym czasie mieszania
 • stosowane do wytwarzania wszystkich rodzajów mieszanek betonowych (w tym mieszanek suchych)

 

MIESZARKI DWUWAŁOWE

 • usytuowany poziomo  układ mieszający – wały ułożyskowane w ścianach czołowych mieszarki
 • duża wydajność
 • szybka homogenizacja masy betonowej
 • krótki czas opróżniania
 • stosowane do produkcji betonu monolitycznego, betonu towarowego, budowlanego, ciężkiego, chudego,  zaprawy betonowej

 

Pojemność zasypowa mieszarki [l] 750 1125 1500 2250 3000 3750 4500
Pojemność zarobowa mieszarki
(wydajność na cykl) [m3]
0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Max. pojemność załadunkowa [kg] 1200 1800 2400 3600 4800 6000 7200
Mieszarki planetarne
Mieszarki talerzowe
Mieszarki dwuwałowe    
Max. wydajność dla betonu
zagęszczonego [m3/h] *
20 30 40 60 80 100 120

* Max. wydajność liczona przy założeniu powtarzalnego cyklu 1,5 min. (mieszanie + wyładunek).

 

WYPOSAŻENIE MIESZAREK:

 • łopaty mieszające i zgarniające, wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie
  (np. żeliwo utwardzane niklem, poliuretany)
 • ramiona mieszające i zgarniające z utwardzanej stali
 • wymienne wykładziny dna i ścian wykonane z materiałów o wysokiej twardości i odporności na ścieranie, m.in. Hardox, żeliwne płytki wzmacniane niklem, ceramika
 • hydraulicznie otwierane klapy spustowe
 • awaryjne otwieranie i zamykanie klapy spustowej przy użyciu sterowanej ręcznie pompy
 • pokrywa umożliwiająca szybki i łatwy dostęp do wnętrza mieszarki
 • podesty obsługowe

 

Ponadto mieszalniki wyposażamy w:

 • miejscowy układ sterowania ich pracą w czasie mycia
 • sondy mikrofalowe do pomiaru wilgotności masy betonowej

 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość (opcje):

 • wykonania dodatkowych urządzeń spustowych
 • instalacji urządzenia do pobierania próbek betonu do badań
 • płynnej regulacji prędkości obrotowej mieszarki poprzez zastosowanie falownika
 • pomiaru konsystencji masy na zasadzie poboru mocy